Vlogg
trueu

True U - VLOGG

The True U Youtube Channel

Mia Engevik

VÄLKOMMEN TILL THE TRUE U-VLOGG

 

Denna kanal finns till för dig som går igenom ett andligt uppvaknande.

Den finns till för att ge dig råd, stöttning och support på din väg genom denna process.

På vår resa går vi igenom en transformation på alla plan av vår existens som påverkar oss på alla sätt och vi kan känna oss väldigt ensamma och förvirrade.

Du kommer få en inblick och förståelse av en annan dimension av dig själv och också högre syfte. Inte bara på individ nivå utan även kollektivt för mänskligheten och vår jord.

 

Genom min egen erfarenhet av denna process som tagit mig många år att gå igenom vill jag nu finnas till för dig med förhoppning om att kunna göra den så enkel och smidig som möjligt.

Jag vill hjälpa dig genom fallgroparna och utmaningarna vi ställs för i livet.

Jag vill ge dig en förståelse om vad som händer med dig och varför det gör det.

Det är viktigt att förstå att vi inte kan nå ljuset utan att möta mörkret.

Vi måste bli vän med våra demoner och våga möta alla våra djupaste rädslor, tvivel, trauman, sorger och smärtor vi bär på. Först då kan vi bli fria från dessa.

Vi måste ge oss själva vår största medkänsla, kärlek och support på denna resa och jag finns här som ett stöd på vägen.

 

Med största medkänsla och kärlek till dig på din resa!

 

Mia

En invokations meditation för att minnas sig själv som sitt Sanna Jag


Hur vi kommunicerar med oss själva styr vårt varande. Att alltid kommunicera på ett kärleksfullt sätt i medkänsla med oss själva är essentiellt för att kunna leva våra liv i vår fulla blom som våra Sanna Jag. Vi är ofta inte medvetna om hur ofta vi gör det motsatta men om vi börjar bli medvetna om det kan vi istället ändra dessa tankar och repetitiva destruktiva mönster vi har att istället bli närande och upplyftande sådana för oss.

Vi är här för att minnas vilka vi är


Hur kan vi leva våra liv utan oro och stress?

Hur kan vi leva i harmoni och överflöd?

Att leva i harmoni med oss själva och Universum

Divine Union ~ A message about Love

 

 

Text: Excerpt from my book "Från offer till orakel", and translated into english

Dance ("Lightweaving"), voice, script, film and editing ~ Mia Engevik ~ TrueU.nu

KARMA ~ Vägen tillbaka till vår oskuld

Karma inte kopplat till person utan till känslan av skuld?

 

Detta ger karma en lite ny vinkling. Varför känner vissa enormt med skuld och andra ingen? Kan vi se på skuld utan skuld? Att livnära sig på andras oskuld- vem anser sig vara skyldig att bära skulden? Att bli medveten om att det är ett spel om energi.

Varför ser vi så mycket kaos i vår värld just nu? När vi får en förståelse av hur energi fungerar får vi ett nytt perspektiv på saker och på det sättet makt. Inte makt över andra men över våra liv. Till att stå i vår egen energi utan att ge bort den. 

Jag kände en gång ett barn

 

"Jag kände en gång ett barn" är en berättelse om ett Barn och på samma gång en bön för alla våra barn på den här jorden. Det är än bön till alla föräldrar och en tröst till alla som känner detta barn. Vi har alla en gång varit detta barn och behöver ge det all villkorlös kärlek det aldrig fått för att bli hela.

 

Mia Engevik

 

Mia Engevik trueu.nu

Senaste inläggen


JAG ÄR

En invokations meditation för att få dig minnas ditt Sanna Jag


Why Healers don´t heal you

and many healers have the biggest ego


Vi är här för att minnas vilka vi är

Lyssna på senaste vlogginlägget


What do you Believe?

Our beliefs create our reality


To Love ourselves are crucial

Not just for our own survival but for the whole planet


Kontakt

 

Email: miaengevik@trueu.nu

Phone : 073 61 51 074


Facebook