Om Mig
trueu

OM MIG

Mia Engevik Trueu.nu

HEJ, JAG ÄR MIA

 

Jag är "claire sentient", jag känner och läser energier av allt och har en djup kontakt med Moder Jord.

Jag är också ljusarbetare, light weaver, grid worker, "starseed" och visionär för en ny Jord där vi alla lever i harmoni och balans med oss själva och allt liv. 

 

Mitt jobb är att vara en del av den medvetande höjning som sker på vår jord just nu genom att agera kanal för koder och hög frekventa energier och ankra och integrera dessa i Moder jord med visionen och intentionen om ett högre medvetande på vår jord.

Det är ett ständigt pågående samspel mellan Universum, mig själv och vår jord.

Detta samspel går inte obemärkt förbi mig utan påverkar mig i högsta grad på alla plan av mitt varande och kräver min fulla uppmärksamhet och deltagande non stop. 

 

Jag är inte ensam om detta utan är en av många runt vår jord som arbetar med vårt "grid" system så att vi ska kunna leva i en högre vibration och lämna en 3 dimensionell verklighet där vi levt i dualitet och separation för att istället gå in i en fem dimensionell och högre sådan där vi kan minnas och uppleva enhet och förståelsen av oss själva som en del av Gud och allt som existerar.

År 2010 förändrades mitt liv totalt. Jag hade vad man kallar inom zen buddismen "Satori" upplevelser.

Glimtar av och smakprov på upplysning, enhet, och total närvaro med allt.

Jag förstod helt plötsligt vem jag var som en del av Gud, det gudomliga, i fullkomlig frid och harmoni med allt som existerar. 

En känsla av att vara totalt vaken, levande, vibrerade av liv, fylld av en djup kärlek och tacksamhet över detta.

För mig var detta Gud (eller kalla vad du vill, det har inget med religion att göra, det är ovillkorligt), och jag var en del av Gud. 

Det var en helt annan verklighet, dimension, där jag i total närvaro kunde se på allting med kärlek.

 

I detta tillstånd fanns inget dömande. Där fanns ingen skuld.

Denna kärlek fyllde mig så att det svämmade över.

Där fanns ingen brist på någonting utan tvärtom, ett överflöd av allt.

Allt jag ville göra var att dela med mig. Jag mindes vem jag var. Jag mindes varför jag var här.

Jag sträckte ut mina armar och sa,

"Hur kan jag tjäna, hur kan jag stå till tjänst"?

Det var min enda önskan.

Jag insåg att detta var mitt sanna jag och den jag alltid varit och som vi alla är.

Sedan den dagen har jag varit här för att tjäna Moder Jord och allt liv med hennes djupa kontakt och röst talandes genom mig.

Jag är en del av henne och hon en del av mig.

 

Jag förstod hur allt hängde ihop och hur jag var en del av allt och att vi alla är så.

Jag förstod att vi alla är här för att förstå och minnas detta.

Vi har bara glömt bort.

Jag förstod att jag var här för att påminna andra.

Jag förstod att jag var här för att skapa balans i allt som var i obalans och att vi alla behöver inse detta om vi inte ska gå under i vår egen idioti och ignorans som en självförgörande art där vi inte bara förstör för oss själva utan också för vår jord och allt annat liv som lever här. 

 

Det som var intressant för mig var att förstå varför? 

Jag började ställa frågor, och jag fick svar.

I min iver i att få veta mer förstod jag att allt börjar med oss själva.

Vi kan inte förändra det yttre utan att förändra det inre. Det var detta som var separationen. 

 

Kundalini uppvaknandet - Processen startar

 

Efter detta fick jag enorma påslag av energier genom min kropp.

Både min ljuskropp och kundalini aktiverades.

Jag började känna av hur energi rörde sig genom min kropp och kom i djupa meditativa tillstånd där min andning helt upphörde.

Hela mitt liv förändrades. Jag blev hyper kreativ och fick inte bara budskap information och svar till mig utan hade all världs dans inom mig som ville ut och på samma gång musik, orkestrar, stämmor och sånger som jag ville förmedla. Jag kunde helt plötsligt spela tvåhändigt på piano och började trumma, sjunga, måla dansa, skriva och hålla föreläsingar på samma gång.

Det blev för mycket av det goda för både mig och de runt mig som inte hann med i mitt tempo. 

Ju mer jag ville kontrollera denna energi desto starkare och mer obehaglig blev den.

Jag var tvungen att gå inåt för att ta reda på vad denna energi var för något och vad den ville. 

 

Kundalinin har hjälpt mig förstå energi och hur jag är en del av universums sådan och att denna energi alltid är i balans mellan ett stort in och ut andetag som vill passera genom mig och allt annat som lever.

Det är en maskulin och feminin energi som alltid är i total balans mellan varandra.

 

Den högsta önskan jag hade innan allt startade var FRIHET. Kundalinin är just det. Frihet i sin mest rena form. 

Den är jag utan alla mina begränsningar. Utan föreställningen om mig själv som separerad från Gud.

Det var som om Universum svarade och sa, "varsågod, är det fihet du vill ha, här är frihet.

Jag fick det jag önskade mig men jag förstod inte då i vilken utsträckning begränsningarna för detta var lagrade inom mig.

Jag förstod inte då att en evolution av tusentals år och tusentals liv hade påverkat mig i motsatt rikting. Jag förstod inte då att den fysiska form jag befann mig I var endast en bråkdel av min fulla kapacitet.

 

Kundalinin hittar allt som går emot detta på cell nivå.

Den hittar ALLT! Allt lagrat emotionellt, mentalt, fysiskt och själsligt undermedvetet lagrat i vårt DNA som förhindrar dess flöde. Allt vi burit med oss från tidigare inkarnationer in i denna.

Lager efter lager, chakra efter chakra ändra tills vi blir medvetna om det mest omedvetna inom oss.

Alla våra rädslor, trauman, sorger och smärtor vi burit på. Det går inte längre att gömma undan, springa ifrån och inte vilja se eller känna. Kundalinin vill tala om för oss att det är dags att blir fria från allt detta nu, att vi är mogna för det och att vi klarar det.

MEN för att klara detta behöver vi möta allt som står i vägen för detta med vår djupaste medkänsla, förlåtelse och kärlek.

Först när vi får förståelsen för vad vi gått igenom, varför vi gjort det och vad meningen med det är kan vi bli fria från all vår smärta vi håller inom oss.  

Kundalinin är som en stor flodvåg som vill skölja oss rena men som hittar hinder efter hinder på vägen vi byggt upp som fördämningar av falska föreställningar och trosföreställningar om oss själva.

Egot kan vara oerhört viljestarkt i sin rädsla för att våga släppa in något nytt och okänt i sitt liv och det är detta motstånd som kan göra en aktiverad kundalini outhärdlig många gånger. Egot vill gärna ge oss föreställningen om vår ovärdighet till allt som ger oss frihet. I frihet ligger så mycket.

Frihet hjälper oss att leva våra liv som vi själva vill. I friheten finns ingen rädsla eller oro för något.

I friheten kan vi leva våra liv i lust och gädje istället för borden och måste. I friheten finns tryggheten i att allt är som det ska. I friheten finns ingen brist på något och i denna vetskap uppstår en enorm tacksamhet. Ur tacksamheten kommer kärlek. En kärlek till livet och allt som är levande.

 

Det är jag själv som väljer genom mitt motstånd eller tillåtelse i vilken utsträckning denna energi ska få möjlighet att flöda genom mig på ett naturligt sätt.

Mitt motstånd grundas på min föreställning om min värdighet till detta och tillit till att universums intelligens är betydligt större än min egen mänskliga sådan, och min rädsla för min egen storhet

och på samma gång min litenhet.

Att släppa kontrollen, (vilket egot vill ha i denna process) är den stora utmaningen och att ha insikten om att min rädsla för detta grundar sig på min rädsla för att tappa bort mig själv, men som i själva verket leder till det motsatta, att jag kommer hitta mig själv, mitt sanna Jag.

 

Min själ vill att jag alltid ska veta vem jag är oavsett yttre omständigheter och påverkan och att jag inte har någon skyldighet i anpassa mig, tro på eller begränsa mig utefter någon annans föreställning om vem jag är. Jag behöver inte tro på när någon annans sanning än min egen sådan. Jag behöver inte tro på vad andra säger är möjligt eller ej.

 

Det är detta som är den stora lärdomen för vi har trott det motsatta.

Den största smärtan för mig har inte varit att andra svikit mig utan att jag svikit mig själv. 

 

Jag har en vision om vilken planet jag vill bo på och hur det är möjligt att leva i total samhörighet med natur och djur och ingen kan ta den visionen från mig. 

 

 

 

 

För dig som är nyfiken eller som känner igen dig och vill veta mer

Mia Engevik trueu.nu

Mia Engevik

 

Aktuellt

 

Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas.

 

Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas.

Kontakt

 

Email: miaengevik@trueu.nu

Phone : 073 61 51 074


Facebook