Lev ditt sanna Jag
trueu

LEV DITT SANNA JAG

LEV DITT SANNA JAG

Att leva i sin fulla potential

En kurs för att bli medveten om sin omedvetenhet.


Detta är en kurs för livet.

Du kommer få förståelsen om vem du egentligen är och vem du har lärt dig att du är och på den resa det innebär att

skala av allt vi blivit inprogrammerade att tro vi är till att leva våra sanna Jag.

Utöver detta kommer du att ha de redskap du behöver för att kunna uppnå detta.

Det är en process som kräver den tid den behöver och är högst individuell beroende på var vi utgår ifrån och i vilken takt vi är villiga att gå igenom den.

Det är en process av transformation där vi går vi ifrån en lägre densitet av oss själva till en höge vibration och det påverkar oss på alla plan av vårt varande som kräver högsta medkänsla och förståelse av vad detta innebär och detta är en del av kursen.


Denna kurs är i sex delar som hålls via webinars på 2 timme vardera.

Utöver detta kommer du får textmaterial med övningar som du kan göra i din egen takt.

Du kommer få insikt i inom vilka områden i ditt liv där du har destruktiva beteendemönster och hur du kan bli fri från dessa.

Se kursbeskrivning längre ner på sidan
För att kunna ta reda på vilka vi är måste vi ta reda på allt vi inte är.

Ju mer vi kommer till insikt om allt som vi inte är desto mer kommer vi att minnas vilka vi faktiskt är.

Vår starka önskan om att ta reda på vilka vi är leder oss i en utveckling framåt, utåt i en spiral av ökad medvetenhet om detta.

Har vi inte driften och viljan i detta kommer vi heller inte uppnå en högre medvetenhet.

När vi har driften, viljan och en innerlig önskan om att veta mer om vår existens kommer detta leda oss igenom situationer och upplevelser i våra liv där vi ställs inför val.

Valet mellan vårt lägre Jag eller vårt högre Jag.

Valet mellan separation eller enhet inom oss. Valet är vårt.

Vår själ har en innerlig önskan om att få bli integrerad i oss så att vi kan slippa kämpa oss igenom livet.

Vår själ vill vara fri. Fri från alla de begränsningar vi lärt oss att livet behöver eller måste ha.

 

För att kunna leva i vår fulla potential behöver vi bli medvetna om vad som begränsar oss ifrån att göra så.

Vi behöver få en förståelse om vad som hindrar oss ifrån att göra det och varför. 


På vår resa mot våra nya Jag kommer vi att ställas inför många prövningar.

Detta för att vi ska förstå vad som hindrar oss att leva våra liv på ett enklare och mer kärleksfullt och harmoniskt sätt.

Ett liv där vi styrs av lust istället för måsten. Ett liv där vi leds av kärlek istället för kamp.

Vi kan inte leva kvar i det gamla om vi ska kunna släppa in det nya.

Vi måste släppa många saker i våra liv för att något nytt ska kunna komma in.

Detta gäller både tankeformer, föreställningar och värderingar vi har.

Även känslor vi vi hållit undantryckta och ej uttryckta.

Vi måste släppa allt som håller oss fast och kvar i våra lägre jag.

Vi kommer att behöva och vilja förändra vår kost och vårt levnadssätt om detta inte är hälsosamt för oss. 


Det mest svåra i denna process är att våga leva våra liv utan någon fasad.

Att inte gömma oss, anpassa oss, foga oss och rätta oss in i ledet av vad som är passande.

Vad som är mallen av alla de normer och regler vi blivit inlärda in i som ur själs synpunkt är totalt onormala för oss.

Att våga leva, tala och andas vår sanning.

Att ta oss själva på största allvar.

Att ta plats!

 

När vi förstår hur vi själva fungerar som energi varelser förstår vi också hur Universum fungerar och att vi är en del av det.

Vi kan välja att gå emot Universums lagar eller följa dom.

Vi har länge levt utifrån dualitetens principer där vi utforskat vilka vi är genom att först förstå allt vi inte är.

Vi behöver inte längre gå denna hårda väg. Vi kan genom en högre medvetenhet välja Enhet istället och därmed vara i harmoni med oss själva och Universum.

Vår medvetenhet om detta spelar roll för vilka liv vi lever, vår hälsa, våra relationer med oss själva och andra, vårt välstånd o.s.v.

Att leva sitt sanna Jag innebär att vara i fullkomlig villkorslös kärlek till sig själv.

Att älska att leva sitt liv i varje stund i vetskap om att själv vara skapare av sin tillvaro och sitt liv och vetskapen om att universum alltid är på vår sida för att alltid leda oss rätt.

 

Vi är de vi tror vi är

Våra begränsningar ligger i vår föreställning om att det finns sådana

Vår storhet ligger i förståelsen om att vi är Stora, men inte större än någon annan

och på samma gång små, men inte mindre än någon annan

Vår storhet finner vi i vår litenhet och i vår litenhet finner vi vår storhet

Vi är de vi är oavsett omgivningens syn på oss

 

Dualitetens dilemma är att vi tror oss vara förmer och större än andra i vår storhet och i vår litenhet mindre.

Sanningen är att; Vi är stora och små på samma gång

 


Del 1 


Förstå dig själv i en större helhet

Förstå Universums lagar och du som en del av dessa

Förstå dig själv som energi


Del 2


Dina fyra kroppar och hur de fungerar

Feminint/Maskulint

Cykler


Del 3


Dualitet/separation

Vad är egot?

När agerar jag utifrån mitt ego?


Del 4


Rädslor

Oro/kontroll

Tankar/övertygelser


Del 5 


Projektion

Dömande

Offer mentalitet

Drama mentalitet


Del 6 


 Skuld/värdighet

Urskiljning

Tillit

Förståelse

Förlåtelse


 

Kontakta gärna mig vid intresse 

Skriv i meddelandefältet vilken kurs du är intresserad av att delta i så blir du meddelad om när denna kurs blir aktuell.