Läk ditt inre barn
trueu

LÄK DITT INRE BARN

Denna kurs hålls via webben.

Alla kurstillfällen spelas in så att du får möjlighet att delta efteråt om du inte har möjlighet just vid det aktuella tillfället.

Textmaterial tillkommer.

Både text och ljud filer är nedladdningsbara.

 

 

Resan

 

Detta är en resa bakåt i tiden.

Vi färdas tillbaka dit där separationen startade och vi kommer att hitta alla falska sanningar vi lärt oss om oss själva och den smärta detta inneburit för oss så att vi läka inifrån.

Smärtan vi bär på handlar om den separation vi bär på från oss själva som en del av Gud/Källan/Universum.

Separationen innebär att vi känner oss övergivna, ensamma och förvirrade här i våra jordeliv. 

Genom att gå tillbaka och möta de oftast omedvetna trauman och smärtor vi gått igenom kan vi plocka fram de från våra undermedvetna och omedvetna jag och föra in dessa i vårt medvetna jag där vi kan läka dom och på så sätt bli fria från dessa.

När vi gör detta kan vi leva utan destruktiva beteendemönster vi har som begränsar oss från att leva våra liv i vår fulla potential och som vår själ önskar. 

Det är en resa i djupt medkännande och förlåtande till både vår relation åt oss själva och vår omgivning. 

Det är en resa i förståelse för allt som vi gått igenom och om att det finns en högre mening med allt.

 

 

Vi kan inte ge andra det vi inte kan ge oss själva. 

 

För att kunna läka oss själva behöver vi finna våra djupaste sår inom oss. Vi måste finna själva orsaken till smärtan vi bär på i vårt system, i våra kroppar på alla nivåer av vårt varande. För att kunna finna detta måste vi gå inåt. Vi måste känna istället för att tänka. Vi måste känna utan att analysera och bedöma det vi känner. 

 Ingen kan finna denna plats utom vi själva.Denna kurs finns till för att hjälpa dig hitta tillbaka till din oskuldsfullhet igen, ditt inre Barn och hjärta, ditt sanna, rena, oförstörda Jag, där du kan finna den djupaste medkänsla till dig själv och villkorslösa kärlek du längtar så efter.

Till platsen där du kan finna frid, ro och trygghet.

Tillbaka till ditt ursprungliga JAG där ingen separation finns mellan dig och Universum. 


 

 

Innehåll

 


 Din intention med din inkarnation

Sveket mot dig själv

Hypnosen in i en 3 dimensionell verklighet = ego = dualitet = separation och obalans

Att lyda och följa direktiv

Att observera sig själv utifrån andras perspektiv

Att låta andra styra sitt liv

Separationen från oss själva och Gud

Att leva som en omedveten skapare

 

Lev ditt liv i förenlighet med din intention om din inkarnation

Lev som en medveten skapare

Medvetenhet skapar förståelse

Förståelse ger oss möjlighet till förlåtelse

Att bli fri från sin historia

Lev ditt liv för din skull

 

 

Kontakta gärna mig vid intresse 

Skriv i meddelandefältet vilken kurs du är intresserad av att delta i så blir du meddelad om när denna kurs blir aktuell.

 

Hälsningar Mia