Kurs i uppvaknande
trueu

KURS I UPPVAKNANDE

 

 

EN KURS I UPPVAKNANDE

 

 

Kursen riktar sig till dig som börjar förstå att du är mer än vad du tidigare förstått, som vill utforska och fördjupa dig i existentiella frågor, nå en djupare mening med livet och uppnå större tillfredsställelse med livet och dig själv så att du ska kunna leva mer utifrån din högsta potential.

 

Den ger också förståelsen om vad som sker på vår jord i det skifte vi går igenom från dualitet/separation till enhet och hur vi är en del av detta och påverkas av det.

 

Den riktar sig också till dig som aktivt vill ta ditt ansvar i att delta i att skapa en värld utan denna separation.

 

Genom denna kurs vill jag ge en förståelse för att det inte finns några begränsningar för vad vi kan skapa, men däremot våra föreställningar om detta.

 

Denna kurs består av ljudinspelningar inspelade på Enebackens Kraftkälla våren 2017

Ljudinspelningarna består av nedladdningsbara Mp3

 

 

 

 

 

 

DEL 1

 

Skiftet - Från Dualitet till Enhet

 

Moder Jord - Micro/macro

 

Jordning - Vikten av balans

 

Joner - Ph värde

 

De fyra elementen - Våra fyra kroppar

 

Cykler - Medvetande - Dimensioner

 

 Drygt 1 timmas ljudinspelning

 

 

DEL 2

 

Naturligt - Onaturligt 

 

Normer - Värderingar

 

Maskulint - Feminint

 

Vårt energisystem kort sammanfattat

 

 50 min ljudinspelning

 

 

DEL 3

 

Födseln in i skuld och skam

 

Vår galna värld

 

Trygghet - Förtryck

 

Gudomliga lagar - Mänskliga lagar

 

Våra Gudomliga Rättigheter

 

Medvetenhet kopplat till chakra

 

Vårt chakrasystem

 

Vår sexualitet

 

2 timmars ljudinspelning

 

 

DEL 4

 

Medvetenhet skapar val och makt till förändring.

Stå i sin energi. Att inte göda det vi inte vill ha. Det vi ger uppmärksamhet växer.

Dualitetens spel med energier

Vi som en del av den gudomliga planen

Att hitta balansen mellan det feminina/maskulina inom sig

Att inte döma dömandet/dualiteten inom sig

Borden/måsten/krav - Att inte svika/förråda sig själv

 

1 timme 45 min ljudinspelning

 

 

DEL 5

 

Rädslor

 

Trauman

 

Värdighet

 

Skuld/oskuld

 

Vem bestämmer vårt värde?

 

Vilka Gudar har vi?

 

Karmiska band/relationer/

 

avtal/kontrakt/själskontrakt

 

Vårt Inre barn

 

Försoning

 

 44 min ljudinspelning

 

 

 

 

 

Pris: 500 kr för hela kursen

 

Mejla mig vid intresse så får du en länk till sidan där allt material finns tillgängligt.