Kurser
trueu

KURSER & Webinars

KURSER VIA WEBBEN

 

True U erbjuder dig ett brett utbud av kurser utformade som webinars och/eller hemstudier.

 

DU väljer vad som passar dig bäst.

Alla webinars är inspelade så att du kan ta del av dom även om du inte kan delta vid den aktuella tidpunkten för webinaret.

All text och inspelning för alla kurser är nedladdningsbart i form av mp3 och Pdf.

Allt för att du ska kunna studera i din egen takt när du själv har tid och lust!

 

 

LEV DITT SANNA JAG

En kurs för livet.

Via Webben

Detta är en kurs för att hjälpa dig minnas vem du är och hjälpa dig få en förståelse om vad som begränsar dig från att leva i din fulla potential, ditt Sanna Jag.

Hur du kan bryta destruktiva beteendemönster och förstå hur dessa påverkar dig i ditt liv.

 

Kursen är i sex delar och hålls via webben

på 2 timmar vid varje tillfälle.

Utöver detta tillkommer textmaterial i form av övningar och invokationer. 

Allt spelas in och du får en länk mejlad efter varje lektion med en nedladdningsbar mp3 fil.

 

LÄK DITT INRE BARN

 

Från det vi föds utsätts vi för präglingar som följer med oss och påverkar oss i våra liv på ett destruktivt sätt.

Vi föds in i en värld som går emot vår natur och vår själs önskan om att leva.

Vår omgivning lär oss bort från vår inre visdom vi är födda med och vi formas in i självkritik, borden, måsten och krav.

På detta sätt börjar vi värdera oss själva och vårt värde utifrån andra och lär oss följa normer, regler och krav som helt går i motsats till vad våra hjärtan säger.

Vi behöver lära oss av med allt detta och hitta tillbaka till det oskuldsfulla barn vi en gång varit för att bli hela igen.

 

VÄCK UPP DIN INRE SHAKTI

 

Shakti är den feminina energin och står bakom kraften till skapelsen, den kreativa  livsenergin.

Den är livet, moder Jord och allt hennes liv, levandes i frihet med förmåga i att växa i harmoni med varandra.

Shakti förtrycks av män och har gjorts så genom årtusenden vilket har skapat katastrofala följder av lidande på vår jord och också inom oss.

Vi kvinnor har själva förtryckt denna del av oss och gett ifrån oss vår oskuld, renhet, skörhet och på samma gång vår energi. 

Det här är en kurs för dig som vill hitta tillbaka till dig själv i din femininitet och kraftfullhet. Som längtar efter frihet och att leva ditt liv som du själv vill leva det

KURSER ATT LADDA NER

STUDERA I DIN EGEN TAKT NÄR DET PASSAR DIG

 

LÄR KÄNNA DITT EGO

Kursen är nedlanningsbar 


Led ditt ego istället för att låta det leda dig

Genom att att lära känna våra ego får vi makt att kunna styra våra liv utan att själva bli styrda.

Genom denna kurs kommer du få en förståelse för

när ditt ego är iblandat i ditt liv.

Egot är inte våra Sanna Jag. 

Det leder oss istället bort från detta och ger oss aldrig frid.


JORDNINGS KURS

Kursen består av video och text material

 

Att hålla sig jordad är något vi alla behöver för att leva i våra kroppar här på jorden. Det är en väsentlighet för att kunna hålla sig frisk och välmående på alla plan av vårt varande. Utan att vara jordade tappar vi vårt fotfäste i tillvaron och vi känner oss otrygga.

Jordningen hjälper oss att vara förankrade i våra kroppar vilket är en väsentlighet som fysiska varelser levandes på denna jord. För att kunna integrera högre frekvenser är jordning en avgörande faktor för att detta ska kunna ske utan att vi ska bli överladdade. 

 

CHAKRA KURS

Denna kurs består av både text och mp3 material

 

Genom denna kurs kommer du få en större förståelse om vilka känslor och emotioner som hör till respektive chakra, hur detta är kopplat till världen vi lever i och orsaken till blockeringarna du kan ha.

Du kommer få redskapen i att lära känna din energikropp så att du på samma gång kan bli uppmärksam och få en förståelse inte bara för dina egna blockeringar utan också för andras sådana. 

EN KURS I UPPVAKNANDE

En kurs i fem delar bestående av inspelat material i mp3 format 

 

Kursen riktar sig till dig som börjar förstå att du är mer än vad du tidigare förstått, som vill utforska och fördjupa dig i existentiella frågor, nå en djupare mening med livet och uppnå större tillfredsställelse med livet och dig själv så att du ska kunna leva mer utifrån din högsta potential.