Lev ditt sanna Jag
trueu

LEV DITT SANNA


            JAG


Att leva i sin fulla potential


En kurs för att bli medveten om sin omedvetenhet.

 

När vi förstår hur vi själva fungerar som energi varelser förstår vi också hur Universum fungerar och att vi är en del av det.

Vi kan välja att gå emot Universums lagar eller följa dom. Vi har länge levt utifrån dualitetens principer där vi utforskat vilka vi är genom att först förstå allt vi inte är. Vi behöver inte längre gå denna hårda väg. Vi kan genom en högre medvetenhet välja Enhet istället och därmed vara i harmoni med oss själva och Universum. Vår medvetenhet om detta spelar roll för vilka liv vi lever, vår hälsa, våra relationer med oss själva och andra, vårt välstånd o.s.v.

 

Vi är de vi tror vi är

Våra begränsningar ligger i vår föreställning om att det finns sådana

Vår storhet ligger i förståelsen om att vi är Stora, men inte större än någon annan

och på samma gång små, men inte mindre än någon annan

Vår storhet finner vi i vår litenhet och i vår litenhet finner vi vår storhet

Vi är de vi är oavsett omgivningens syn på oss

 

Dualitetens dilemma är att vi tror oss vara förmer och större än andra i vår storhet och i vår litenhet mindre.

Sanningen är att; Vi är stora och små på samma gång

 

Detta är en kurs för att hjälpa dig minnas vem du är och hjälpa dig få en förståelse om vad som begränsar dig från att leva i din fulla potential

 

Hur du kan bryta destruktiva beteendemönster och förstå hur dessa påverkar dig i ditt liv 

 

Kursen är i fem delar och hålls via nätet

Du får inför varje tillfälle via mejl förberedande textmaterial och övningar

 

Därefter har vi ett gruppsamtal på 1.5 timme vid varje tillfälle 

 

Allt spelas in och du får en länk mejlad efter varje lektion med en nedladdningsbar mp3 fil.

 

 

 

 

 

MIA ENGEVIK


Coach Mentor Guide 


Föreläsare


 

 

Aktuellt


 

Lrem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas.

Sept 22, 2016

 

Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas.

Sept 22, 2016

Kontakt


 

 

Email: miaengevik@trueu.nu

Phone : 073 61 51 074