Manifest - den nya kvinnan
trueu

DEN NYA KVINNAN

Manifest - Den Nya Kvinnan


Välkommen hit!


Detta manifest finns till för dig som vill göra ett avtal med dig själv och en ståndpunkt du har där du ärar den nya kvinnan inom dig.

Det finns också till för att du ska känna en styrka i dig själv som kvinna och också en känsla av gemenskap och samhörighet

med alla andra kvinnor som också delar denna ståndpunkt.

Det kan också vara ett hjälpmedel för dig i relationer du har med andra där du inte känner att du blir respekterad, uppskattad

eller sedd för den du är.

Du kan skriva ut manifestet via knappen längst ner på sidan och ha det med dig och visa upp andra som behöver få en förståelse om vem du är.


Den Nya Kvinnan finns som en Grupp på facebook. Välkommen att gå med här om du inte redan har gjort det.


Den Nya kvinnan finns också som en föreläsning här
Den Nya Kvinnan i den Nya TidenDen nya kvinnan vet sitt värde

Hon köper inte dårskapet om att hon skulle vara underlägsen män

Den nya kvinnan är hel. Hon behöver ingen validering utifrån för att veta vem hon är och sitt värde.

Hon vet vem hon är. Inifrån!

Den nya kvinnan söker inte efter svar utanför sig själv.

Hon har svaren inom sig.

Hon sätter värde på sin visdom

Hon sätter värde på sin ömhet, sin mjukhet och oskuldsfullhet

Hon sätter värde på sin kropp

Hon sätter värde på sin sexualitet

Hon sätter värde på sin röst

Hon sätter värde på sitt engagemang, sin omsorg, kärlek och det arbete hon utför,

även om ingen annan gör det.

Om hon inte får uppskattning för detta så går hon, för hon vet sitt värde inom i sig.

Hon tar ingen skit!

Hon accepterar inte att bli nedvärderad eller förödmjukad. 

Hon accepterar inte att bli betraktad som förmindre än någon annan.

Hon accepterar inte att ses som ett objekt eller någons tillhörighet eller ägodel.

 

Hon behöver inte få bekräftat utifrån att det hon vet är rätt.

Hon behöver inte förklara sig. Hon bara vet.

Det är inte viktigt att alla håller med.

Hon vågar stå kvar i sin egen vishet även om hon blir fördummad, förlöjligad, hånad eller ironiserad.

 

Hon vet

Hon vet

Hon vet

 

Kvinnor är mödrar inte bara till våra barn men också till vår jord och allt liv som lever här

Vi känner det i hela vår kropp

Vi känner det i vår själ

Vår natur är att vara naturliga, att följa våra hjärtan, våra cykler, för vi är en del av alla cykler

Vi ärar och högaktar vår måncykel

Vi ärar och högaktar vårt moderskap

Vi ärar och högaktar vår sexualitet

Vi ärar och högaktar våra kroppar, vår intuition och känsla.

Vi ärar och högaktar vår kvinnlighet.

Vi försöker inte anpassa oss och bli som män för att passa in och vara till lags.

Vi vågar vara obekväma för vi vet att vi har varandra.

Vi behöver inte vara rädda för att bli uteslutna, utslänga, utestängda, för vi tar hand om varandra.

Vi är alla systrar och likvärdiga i vår vetskap om vårt värde.

 

Är du den NYA Kvinnan?

 # iamthatnewwoman


Välkommen att skriva ut ditt manifest här