En tid av transformation
trueu

EN TID AV 

TRANSFORMATION

Vi lever i stora förändringar som sker på vår jord just nu och som påverkar oss alla i olika utsträckning. Vi går emot ett högre medvetande och högre frekvens av oss själva.

I denna process behöver vi skala av och frigöra oss från allt som håller oss kvar i det gamla sättet att leva på.

Det sättet är dualism och separation. Det är ett sätt där vi inte lever i harmoni med de universella lagarna och oss själva. Det är en värld styrd ur ett patriarkaliskt synsätt där det feminina fördömts.

 

För de flesta av oss är det en lång resa eftersom vi har varit så borttappade så länge.

Vi har levt förblindade och avskurna från våra själar och högre Jag och vi börjar ha en känsla av att vi är mer än vad vi trott. Och vi är det.

Vi är så mycket mer. Vi har bara glömt men börjar att minnas igen.

 

Vi är inte här för att tro längre utan att VETA. 

Vår vetskap hittar vi inom oss, vår tro utanför oss.

Vi behöver inte länge tro på någon annans sanning när vi vet vår egen.

 

Vi går emot att leva i balans igen på denna jord och med det menas att leva med de Universella lagarna istället för emot dom som vi gjort.

Våg efter våg av upplysning, ljus och enhet flödar in över vår planet. 

Mänskligheten vaknar upp från en väldigt lång sömn och som nyuppvaknad kastas alla

tidigare föreställningar omkull och allt kan kännas väldigt förvirrande.

Det man förut trott varit sant inser man inte längre är så.

Vi måste lära oss av med allt vi lärt oss, skala av allt vi inte är för att komma tillbaka till vår kärna, vår oskuldsfullhet och vetskapen om oss själva som så mycket mer än det vi blivit lärda.

 

Vi vill alla leva våra liv i hälsa, harmoni och frid tillsammans på en hälsosam planet vilken vi skyddar, tar hand om och delar allt överflöd av istället för att roffa åt oss, äga eller förstöra.

Vi behöver balans på denna Jord annars går vi under i vår egen idioti och ignorans.

Vi behöver alla gå djupt inom oss och börja ifrågasätta vårt gamla sätt att tänka och agera på och hur vi behandlar varandra och börja ett nytt sätt att leva på.

 

Det är en tid av rening.

Rening från ett gammalt sätt att leva och ett gammalt system byggt på rädsla, missbruk av makt, dominerande och separation till ett nytt byggt på kärlek, gemenskap och delande i vördnad och respekt för allt liv. 

 

Hur påverkas vi av allt detta?

Vi kan se hur detta rör om i grytan så att säga, både på micro och macro nivå.

Det kan kännas och se ut som allt är mer kaos än någonsin i vår värld, men det har sin förklaring. Allt kommer att komma upp till ytan som tidigare legat dolt för oss.

Både inom oss själva och i det stora hela.

 

Vill du få en djupare förståelse av det så boka gärna mig för en föreläsning!

 

Hälsningar Mia