Den Nya Kvinnan
trueu

DEN NYA KVINNAN


 Den Nya Kvinnan i den Nya Tiden


Den nya Tidens Kvinna

Vi är här för att skriva om historien.

Göra det onormala normalt igen.

Läka oss själva och på samma gång vår jord 

Och vi gör det tillsammans!


 

Den nya kvinnan vet sitt värde

Hon köper inte dårskapet om att hon skulle vara underlägsen män

Den nya kvinnan är hel. Hon behöver ingen validering utifrån för att veta vem hon är och sitt värde.

Hon vet vem hon är. Inifrån!

Den nya kvinnan söker inte efter svar utanför sig själv.

Hon har svaren inom sig.

Hon sätter värde på sin visdom

Hon sätter värde på sin ömhet, sin mjukhet och oskuldsfullhet.

Hon sätter värde på sin kropp.

Hon sätter värde på sin sexualitet.

Hon sätter värde på sin röst.

Hon sätter värde på sitt engagemang, sin omsorg, kärlek och det arbete hon utför,

även om ingen annan gör det.

Om hon inte får uppskattning för detta så går hon, för hon vet sitt värde inom i sig.

Hon tar ingen skit!

Hon accepterar inte att bli nedvärderad eller förödmjukad. 

Hon accepterar inte att bli betraktad som förmindre än någon annan.

Hon accepterar inte att ses som ett objekt, någons tillhörighet eller ägodel.

 

Hon behöver inte få bekräftat utifrån att det hon vet är rätt.

Hon behöver inte förklara sig. Hon bara vet.

Det är inte viktigt att alla håller med.

Hon vågar stå kvar i sin egen vishet även om hon blir fördummad,förlöjligad, hånad eller ironiserad.

 

Hon vet

Hon vet

Hon vet

 

Vi kvinnor är mödrar inte bara till våra barn, men också till vår jord och allt liv som lever här

Vi känner det i hela vår kropp

Vi känner det i vår själ

Vår natur är att vara naturliga, att följa våra hjärtan, våra cykler, för vi är en del av alla cykler

Vi ärar och högaktar vår måncykel

Vi ärar och högaktar vårt moderskap

Vi ärar och högaktar vår sexualitet

Vi ärar och högaktar våra kroppar, vår intuition och känsla.

Vi ärar och högaktar vår kvinnlighet.

Vi försöker inte anpassa oss och bli som män för att passa in och vara till lags.

Vi vågar vara obekväma för vi vet att vi har varandra.

Vi behöver inte vara rädda för att bli uteslutna, utslänga, utestängda, för vi tar hand om varandra.

Vi är alla systrar och likvärdiga i vår vetskap om vårt värde.

 

Hur påverkas vi av att leva i en maskulin värld?

 

Fysiskt

Emotionellt 

Hormonellt

Sexuellt

 

I ett patriarkaliskt system

Förstörelsen av vår jord, våra vatten, vår natur, vår luft

Dårskapet av tävlan, maktkamp, 

Arrogansen av mäns "allvetande" Veta bäst, mest

Dyrkan av vår förövare, förstörare

"Skyldigheten"att städa upp mäns skapande av misär och lidande

 

Att läka

 

Från historien, detta och tidigare liv

Från Anklagelser, Övergrepp, Utnyttjanden

 

Vi plockar fram det vi ignorerat, förnekat, undvikit och/eller inte velat eller orkat känna inom oss

för att läka såren från årtusenden av feminint förtryck, övergrepp,

och trauman vi kvinnor har fått genomlida.

Den sorg, det lidandet och förtvivlan detta inneburit.

Vi stöttar och stödjer varandra i processen av läkning och transformation

 

Det är vår skyldighet att själva veta vårt värde och våra rättigheter.

Att förändra vårt synsätt om värdighet och skifta vårt medvetande till

förståelsen om vad detta innebär.

På detta sätt kan vi gå ifrån ett "offer" medvetande till ett "power" medvetande.

Vår själ längtar efter att äntligen får bli sedd/hörd/uppskattad/älskad för det den är så att den kan få blomma ut i sin fulla prakt. I sin sanna Natur! 


Låt oss skapa en rörelse som förenar oss !

Låt oss göra detta globalt!

Låt oss skapa den värld vi alla drömmer om!

Låt oss göra detta nu, tillsammans!


Vi är de nya ledarna som kan göra detta möjligt.


Du, Jag = VI 


Är du den NYA Kvinnan?

 # iamthatnewwoman


Gå med i Facebook gruppen "Den Nya Kvinnan" här

Manifest

DEN NYA KVINNAN manifestet

Skriv ut och signera med datum och underskrift här

Hör av dig till mig om du vill boka en föreläsning!