Att leva med kundalini
trueu

ATT LEVA MED 

KUNDALINI


En föreläsning om att leva med en aktiverad kundalini

 

 

Att leva med en aktiv Kundalini utan att veta vad det innebär kan vara oerhört skrämmande.

Man lever med krafter/energier omöjliga att kontrollera. 

Ingen ska gå igenom denna resa ensam. Samhälle och omgivning har ingen som helst insikt i om vad detta handlar om och vill gärna få oss att tro att vi inbillar oss eller är totalt galna vilket ytterligare försvårar

processen och kan få oss att tro att det också är så.

Kundalinin går inte att kontrollera. Det är genom själva kontrollen vi vill ha som gör det hela outhärdligt.

 

Kundalini är Shakti, ett medvetande, livsenergin som skapar hela universum och allt i det.

Kundalini är kraften som för oss tillbaka till Gud, gud inom oss.

Den har ingenting med religion att göra, utan tvärtom. Den har med acceptans att göra. Att inte döma någon eller något och förståelsen om att allt vi upplever utanför oss i vår värld handlar om vårt inre, vår inre värld. Kundalinins kraft leder oss tillbaka till vår ursprunglighet som Gudomliga varelser, i total balans mellan det maskulina, feminina där vi kan hitta vår oskuldsfullhet i vårt inre barn skapat av dessa polariteter och den kommer att hitta allt inom oss på alla plan av vår existens som står i motsats till detta. 

 

Jag vill dela med mig av min resa med Kundalinin eftersom den är vår visaste lärare mot upplysning om vi kan bli vän med den och förstå dess syfte.

Att se Kundalinin som vår bästa vän är det bästa vi kan göra när vi lever med denna energi.

Jag har förbannat och sett den som en förbannelse många gånger i mitt liv eftersom den kan vara outhärdlig och omöjlig att klara att leva ett så kallat "normalt" liv med, men genom förståelsen om hur den fungerar se den som en vän och vägvisare istället, då den istället kan bli den största välsignelsen för oss. 

 

Kundalinin är en process av rening som i slutändan leder oss till upplysning.

Den väcker upp alla våra dolda talanger och gåvor vi har gömt undan och glömt bort och kan göra oss fullkomligt förvånade övervilka förmågor vi bär inom oss.

Den vill få oss att släppa våra begränsningar och ger oss tillgång till all universell kunskap och

information som finns tillgänglig.

Den hjälper oss finna och utforska allt motstånd vi har mot detta inom oss och varför vi har det.

Den ger oss möjligheten att leva i harmoni med det universellaflödet av balans och enhet.

 

När kundalini energin har aktiverats inom oss är det en process som pågår och fortgår oavsett om vi vill eller ej. Energin vill få fritt flöde genom oss och kommer att finna allt som står i vägen för detta på alla nivåer av vårt varande. Genom våra mentala, emotionella och fysiska Jag. Den tar oss igenom livstider av smärta vi bär mer oss och väljer att hålla kvar vid i denna inkarnation. Den för allt upp till ytan för att bli upptäckt.

Inget går den förbi.

Alla stunder genom alla inkarnationer vi haft där vi inte varit sanna mot oss själva, inte älskat oss själva ovillkorligt kommer den att avslöja för oss.

 

Genom sin visdom, medkänsla och kärlek hjälper den oss vägen till att leva i vår sanna natur som Gudomliga skapare.

Tänk vilken gåva! 

Om vi går inåt och lyssnar får vi alla svar vi behöver på denna resa. Det är kunskap som finns tillgänglig för oss. Frågorna kommer ändra karaktär och svaren bli mer och mer komplexa.

Vi kommer förstå att vi är en del av helheten, alltet, och ju djupare vi dyker inåt, ju mindre vi vågar bli, släppa taget om vårt mentala Jag (som redan tror sig veta allt), desto mer kan vi växa.

 

Vår storhet ligger inte i vår storlek. Den ligger i vår litenhet, vår oskuldsfullhet. Vårt inre lilla barn inom oss som skriker och ropar på att bli sedd, omfamnad och älskad.

Det är vi, våra sanna Jag. 

 

 

Kundalini är urbilden av det gudomligt feminina kallad vid många namn såsom Shakti, Mahakali och Maha.

Hon är medvetandet som föder allt och omfamnar och går utöver det som är begränsande.

Hon arbetar genom mig via sin vilja att föda ett nytt Jag.

Rent fysiskt arbetar energin som kontraktioner, sammandragningar som hittar och jobbar med densitet inom mig (ej förlösta känslor) som ligger dolda och gömda.

Känslor och trauman som varit för smärtfyllda att ta itu med tidigare.

Hon vill visa mig att det enda sättet att bli fri från dessa är att våga möta dom. Möta dom i kärlek. Hon vill visa mig att detta är tryggt och att smärtan är så mycket större i att hålla kvar vid dom genom att gömma undan, springa ifrån och låtsas som om dom inte fanns.

Hon vill göra oss fria från våra bojor, från vårt förflutna.

Visa oss att vi inte längre behöver bära all smärta mer. 

 

 

När kundalini började jobba genom mig insåg jag också hur mycket smärta inom mig som representerade den feminina aspekten av mig och hur mycket av denna jag hade förtryckt inom mig.

Jag kände mig inte vacker som kvinna, inte sedd, inte hörd och uppskattad.

Jag hade inte ens haft en aning om vad det innebar och vad dess kvalitéer var eftersom världen vi lever i fördömer allt detta.

Jag trodde det var mig det var något fel på, inte världen och hur den såg ut.

Den fick mig att vakna upp som kvinna, sätta värde på min kvinnlighet som hade varit så undantryckt inom mig. 

 

 Detta innebär en total omkonstruering av oss själva, allt vi trott vi har varit och är och allt som är familjärt med detta.

Det är en resa till frihet och allt som vi försöker hålla fast vid som står i motsats till detta kommer att belysas. 


Kundalinin är som en stor flodvåg som vill skölja oss rena men som hittar hinder efter hinder på vägen vi byggt upp som fördämningar av falska föreställningar och trosföreställningar om oss själva.

Egot kan vara oerhört viljestarkt i sin rädsla för att våga släppa in något nytt och okänt i sitt liv och det är detta motstånd som kan göra en aktiverad kundalini outhärdlig många gånger. Egot vill gärna ge oss föreställningen om vår ovärdighet till allt som ger oss frihet. I frihet ligger så mycket.

Frihet hjälper oss att leva våra liv som vi själva vill. I friheten finns ingen rädsla eller oro för något.

I friheten kan vi leva våra liv i lust och gädje istället för borden och måste. I friheten finns tryggheten i att allt är som det ska.

I friheten finns ingen brist på något och i denna vetskap uppstår en enorm tacksamhet. Ur tacksamheten kommer kärlek.

En kärlek till livet och allt som är levande.
Fenomen och tillstånd som en aktiverad kundalini kan medföra

 

 

Prana aktivitet vilket medför spontana "ofrivilliga" yoga rörelser, sträckningar, vridningar och utdragningar av kroppsdelar och leder, stretchningar, spontana Kriyas.


Skakningar, spasmer, vibrationer, rörelse, rusningar av energi genom kroppen.

 

Energi som rör sig genom kroppen, genom leder, ligament och vävnader, meridianer och nervsystem.

 

Knäppningar, knakningar i leder och kotor.

 

Celler som "klickar", vaknar upp, öppnar upp, frigör densitet och transformeras in i en högre vibration.

 

Hetta, kyla, svettningar, brännande känslor.

 

Rapningar, kräkningar.

 

Extra sensorisk uppfattning. Paranormala fenomen såsom telepati, klärvoajans m.m. 

 

Högkänslighet av alla sinnen.

 

Samadhi och Satori upplevelser.

 


Kontakta mig om du vill ha en föreläsning

eller samtal