Lightweaving
trueu

LIGHT - WEAVING

LIGHT-WEAVING

 

Light weaving är en form av light language som kanaliseras genom rörelse istället för verbalt. Det är ett sätt att förmedla och överföra energi och koder som uttrycker sig i vissa rörelseformationer via händer och kropp. Det är inte jag själv som styr detta utan tvärtom utan tvärtom. Jag är bara en kanal för energin som vill komma genom mig. 

Min upplevelse av det hela är att jag går in i en drömvärld och från den världen tar med trådar in i denna värld och på så sätt skapar en ny verklighet som tar form genom den intention jag har. För mig har det att göra med att läka den obalans vi har på vår jord och i att assistera Moder Jord och blansen mellan det feminina och maskulina. 

 

Jag för i mitt agerande tillsammans med kropp, själ och ande trådar av ljus som tillsammans bildar ett nät som skapar en form av denna nya verklighet som stödjer allt liv.


Det kan användas på många olika sätt och i olika arenor.

Exempelvis tillsammans med artister som vill att deras budskap ska bli mer kraftfullt, i live föreställningar, videos, festivaler, events, konserter, ceremonier och alla sammankomster vars intresse ligger i att föra denna värld in i en högre frekvens och medvetande och i att hjälpa Moder Jord själv.

Det kan också användas i att transformera något i intresse av allas högsta bästa och i förenlighet med Lagen om Enhet, "the Law of ONE".

 

Om detta låter intressant så kontakta mig gärna. 

Välkomna att besöka min Youtube kanal

för mer Light language och Light weaving