Chakra dans
trueu

CHAKRA DANS

CHAKRA DANS

 

Jag har skapat något jag kallar CHAKRA dans.

Den uppkom utifrån ett behov av frihet min själ sökte i min kropp.

Dansen gav mig möjlighet att uttrycka det inom mig jag inte hade satt ord på tidigare.

Jag upptäckte så många olika sidor av mig och hur deras känslouttryck hade sitt fäste i olika delar av min kropp. 

 

Rotchakrat där jag fann stabiliteten, tryggheten och kraften.

Bukchakrat där jag fann min sensualitet 

Solarplexus där jag fann min integritet och frigörelse

I Hjärtchakrat fann jag kärleken, friheten och skönheten

Halschakrat förenade alla lägre chakran och där fann min vilda sida.

Pann och kronchakrat var högre energier där mitt sköra oskuldsfulla änglalika jag gömde sig.

 

Jag kände också ett behov av att skaka ur min kropp och rena mitt energifält vilket jag lagt som en uppvärmning innan själva chakra dansen. Även en uppkoppling till vårt högre jag och till jordenergin ingår som en del av förberedelse innan själva chakra dansen.

 

Det är ett kul sätt att lära känna sin kropp och genom rörelser och andning kan vi släppa det som inte längre tjänar oss. 

Chakra dansen är ett sätt för dig i att få en större kroppskännedom.

Att utforska din kropps olika delar och se vilken möjlighet till rörelsefrihet du har inom dig om inte man begränsar sig av sitt sinne.

Genom att släppa vårt mentala jag inser vi att mycket av våra begränsningar sitter just där.

Det vi istället fokuserar på är att integrera våra själar i våra kroppar och att hitta friheten i att röra oss utefter hur det känns och inte utefter hur det ser ut.

Vi hittar våra kroppars egna unika behov av rörelser för att frigöra sig ifrån dess begränsningar. Genom att jobba oss genom våra kroppar fokuserar vi på olika delar av vår kropp och ser att varje chakra har ett unikt uttryckssätt och känsla det vill förmedla. 

Jag vägleder dig genom övningarna men ger frihet så att du själv får möjlighet i att hitta ditt unika uttryckssätt.

 

Dansa med mig!

 

Jag hoppas Chakra dansen ska ge dig lika mycket glädje som den gett mig.

​1.5 timmes dans där guidar jag dig genom de olika chakrorna och ger dig instruktioner och info om varje chakra och hur du kan använda din kropp via respektive chakra till musiken.

Vi dansar till underbar musik som är anpassad till respektive chakra och som väcker din kropp till liv och lust till rörelse.  

Kursen är uppdelad i nio olika delar och olika danser


 

1. Uppvärmning - skaka ur - 10 min


2. Rena energifältet - 7 min


3. Sträck ut  - 8 min


4. Bas - 14 min


5. Buk - 9 min


6. Solar plexus - 6.30 min


7. Hjärt - 12.30 min


8. Hals - 7 min


9. Pann & Kron - 13.30 min

 

 

Pris: 500 kr

 

Kontakta mig så får du en länk till sidan där materialet finns tillgängligt

 

Chakra Dans

Trailer