Dans & Lightweaving
trueu

DANS &

LIGHTWEAVING

Mia´s Youtube kanal 

Healing via DANS

 

Dans är ett fantastiskt och naturligt sätt för kvinnor att uttrycka sig via utan behov av ord.

Det är inte hur det ser ut som är det viktiga utan hur det känns.

Genom dansen kan vi tillåta oss själva att inte vara objektifierade och istället göra det till en helig stund där vi kan ära oss själva och allt vi är utan att skämmas och uttrycka detta genom rörelser.

Det är ett sätt för oss att få kontakt med vår feminina sida och tillåta vårt mentala maskulina jag att få vila en stund.

När vi släpper vårt mentala jag kan vi komma i kontakt med våra sanna gudomliga Jag och vår kontakt med Moder Jord.


Här finns dans för dig som vill dansa hemma när det passar dig.

Inget speciellt krävs förutom du. Välkommen att dansa dig fri med mig!

 

Mia Engevik Trueu.nu Chakra dans

CHAKRA DANS

Dansa hemma.

Jag har skapat något jag kallar CHAKRA dans.

Chakra dansen är ett sätt för dig i att få en större kroppskännedom.

Den ger dig möjlighet att utforska din kropps olika delar och se vilken möjlighet till rörelsefrihet du har inom dig.

Genom att släppa vårt mentala jag inser vi att mycket av våra begränsningar sitter just där. Det vi istället fokuserar på är att integrera våra själar i våra kroppar och att hitta friheten i att röra oss utefter hur det känns och inte utefter hur det ser ut.

Vi hittar våra kroppars egna unika behov av rörelser för att frigöra sig ifrån och uttrycka de undantryckta känslor vi bär på som hindrar vårt energiflöde från att röra sig genom oss.

Mia Engevik Trueu.nu Lightweaving

LIGHTWEAVING

Kanaliserad dans & rörelse

 

Light weaving är en form av light language som kanaliseras genom rörelse istället för verbalt. Det är ett sätt att förmedla och överföra energi och koder som uttrycker sig i vissa rörelseformationer via händer och kropp. Det är inte jag själv som styr detta utan tvärtom motsatsen. Jag är bara en kanal för energin som vill komma genom mig. Light language är ett universellt språk som endast kan förstås via våra hjärtan och inte vårt intellekt.

Min upplevelse av det hela är att jag går in i en drömvärld och från den världen tar med trådar in i denna värld och på så sätt skapar en ny verklighet som tar form genom den intention jag har. För mig har det att göra med att läka den obalans vi har på vår jord och i att assistera Moder Jord och blansen mellan det feminina och maskulina.

Att skapa en verkligen som tar form där medvetenheten finns om vikten av att leva i enlighet och överensstämmelse med naturen, allt liv och de Universella lagarna om enhet/balans/kärlek.

VAD DANS BETYDER FÖR MIG


Och hur den hjälpt mig finna min själ och mig själv

 

Dans betyder så mycket för mig. Dansen har hjälpt mig att hitta mig själv igen. Mitt sanna Jag.

Dans är för mig en aktiv meditation där min kropp och själv möts tillsammans i total närvaro.

Dansen ger möjligheten att koppla ihop känslor, kropp och själ med Universum, moder Jord och livet självt.

I dansen sker ett naturligt helande. Jag är den Jag är.

 Det är en sann äkthet i det varandet där jag ärar mig själv som kvinna.

En känsla av oskuld och på samma gång kraft och min Guds skänkta gåva i att få vara den jag är utan skuld eller skam.

Jag kommer i kontakt med den innersta kärnan av den jag är. Den vilda och fria kvinnan vaknar inom mig.

Fri från alla krav och förväntningar på hur jag "borde" vara. Kroppen talar till mig.

 

Den vet hur den ska röra sig och vad den behöver uttrycka, göra sig fri från just i nuet så att den kan hela och bli hel. 

När jag kommer i kontakt med mitt högre Jag, min själ, min ande kan jag arbeta inifrån och ut

med att pressa ut densitet ut ur mitt system och känna mig oerhört balanserad efteråt.

Kroppen vet exakt hur den ska göra så att den kan göra sig av med allt det som blockerar flödet

av livsenergi att strömma genom mig. Jag är 55 år  och har aldrig "lärt"mig att dansa.

Jag menar att vi alla har det inom oss när vi släpper "mindet".

 

Dans för mig handlar inte om koreografi. Det handlar inte om att tänka. Det handlar om att känna. 

 

Helandet

 

Vi har alla förmågan att hela oss själva. Vi har bara glömt.

 

När jag hade mitt uppvakande började jag komma ihåg. Komma ihåg vem jag var och var jag kom ifrån.

Jag visste vilket mitt urspungliga jag var och hur det var möjligt att leva och att sättet vi lever på idag

inte är ett medvetet sätt att leva på alls.

När jag startade att lyssna på min kropp visade den mig hur den ville röra sig, stretcha, andas och vila.

Den talade om för mig när jag var i obalans och behövde jorda mig.

 

Jag började känna energier in min kropp, hur dom rörde sig och hur jag själv kunde styra dessa.

Hur jag kunde ansluta mig till jorden/jordenergin och föra den energin upp genom min kropp.

Jag upplevde Jorden som en levande varelse och kände en djup samvaro och kärlek med henne.

Jag kände hennes omedelbara respons i att ge mig energi och healing när jag gav henne detta erkännande

av djup tacksamhet och kärlek.

 

Dansen är ett sätt att integrera själen in i kroppen och frigöra allt som inte tillhör vårt sanna Jag och varande i denna kropp.

När jag bestämde mig för hur jag ville må inuti min kropp svarade kroppen omedelbart på min önskan.

Det var jag som var regissören, direktören, kaptenen på skutan så att säga av det hela.

 

Vi är vad vi tänker. Vår sanna natur är vibrerande hälsa, full av liv och kraft. Allt annat är inte det.

Kroppen visar oss när vi inte är sanna mot oss själva.

Sjukdomar, stelhet och krämpor är bara resultatet av oss inte i vår sanna natur, våra sanna Jag.

 

Jag märkte hur min kropp ville röra sig på vissa sätt tillsammans med andningen och upptäckte

att många av dessa var  yoga, qigong och tantriska rörelser.

Jag hade aldrig lärt mig detta (i detta liv), men för mig förklarade detta att dessa lärors ursprung kom

någonstans ifrån och det var från ett inre vetande och behov kroppen hade i att hela sig själv.

Vi behöver inte lära oss detta. Vi behöver lyssna, gå inåt och känna. Vi har denna visdom djupt inom oss.

Vi kan dock behöva hjälp med i att komma ihåg.

Jag är här för att bistå med detta.

 

Jag upptäckte också att jag använde mig av rörelser som jag inte sett någonstans innan i dessa utövanden och jag insåg att detta var den feminina visdomen jag hade inom mig som gav sitt uttryck.

När vi tittar på den patriarkaliska värld vi lever i ser vi att all feminin visdom har fördömts

och alla dessa läror blivit raderade eller gömda för oss i text och litteratur.

Det kändes som en djup längtan och brist inom mig som kom tillbaka.

Jag tror många kvinnor känner denna längtan.

En längtan efter något djupt inom dom som vill bli funnet och få bli uttryckt.

Det skulle vara en glädje att få dela detta med er.