Processen
trueu

PROCESSEN

Ascension 

 

Ascension är en transformation som sker där man höjer sitt medvetande och på samma gång sin frekvens.

Det sker när våra spirituella energi kroppar integreras med våra fysiska kroppar.

Generellt uppstår detta genom ett kundalini uppvaknande. Det betyder att vår perception förändras om vår verklighet och förståelsen om att vår verklighet egentligen handlar om vår medvetenhet och är olika för alla beroende av vilken nivå av medvetande vi har. För att gå genom denna process behöver vi förändra vårt tankesätt och varande så att det matchar vårt själssyfte och sanna gudomliga natur.

När vi börjar utforska vad vårt sanna jag är och blir mer medvetna om vår sanna natur kan vi få en förståelse om att vi är en del av gud/källan the "source". För att finna detta måste vi gå inåt. Det är det enda sättet att finna det vi söker på. 

Ascension är väldigt komplext och detta är endast en väldigt kortfattad beskrivning av det hela.

Det startar dock med ett uppvaknande.

 

Vad är ett uppvaknande?

 

Ett uppvaknande är ett smakprov på det Gudomliga. Våra Sanna Jag i total harmoni med allt som existerar. En fullständig närvaro i våra hjärtan i enhet med allt. Det är en upplevelse som är svår att beskriva i ord. Det är en känsla av harmoni och djup kärlek till allt i vetskapen om att allt är sammankopplat och att vara en del av allt detta. Allt liv, träden, djuren, jorden, haven och himmelen, du, jag. Allt!  En känsla av att vara totalt vaken, levande, vibrerade av liv, fylld av en djup kärlek och tacksamhet över detta. Ingen skuld, ingen oro, inget dömande existerar i det ögonblicket. Det är fullkomlig frid, en helt annan verklighet, dimension där man ser och upplever allt med kärlek. Denna kärlek är så stor att det svämmar över. Det är sånt överflöd att allt man önskar är att få dela med sig av det. Man minns att det inte finns någon brist på någonting utan ett överflöd av allt och man känner en oerhörd tacksamhet och vördnad över detta. Man minns att vi är här för att dela allt detta överflöd med varandra, och att ingen äger någonting av detta. Man minns vem man är och varför man är här, för att tjäna, tjäna moder jord och allt liv, eftersom vi alla är en del av detta och att det inte finns någon separation.

 

Vår ljuskropp

 

Vår ljuskropp aktiveras av ett uppvaknande. Vi måste ofta väldigt långt ner i mörkret av dualitet och separation för att vi slutligen ska ge upp vår kamp där med dess effekter det ger på våra liv och den verklighet det skapar åt oss. Utifrån detta medvetande har vi levt i en föreställning om att vi är avskurna från våra själar och har levt utefter mänskliga lagar istället för universella sådana där vi trott att vi själva måste lösa allt och detta i sin tur har lett till en ständig kamp för överlevnad i en värld där rädsla styrt oss. När vi släpper taget om detta och istället går in i våra hjärtan kan vi vakna upp ur denna verklighet och istället få uppleva en annan betydligt ljusare sådan.

 

 

Processen startar

 

Efter ett uppvaknande kastas allt man tidigare trott omkull. Allt blir sin totala motsats till tidigare föreställningar och man ser på världen med helt nya ögon. Allt som varit naturligt inser man är totalt onaturligt och man inser att världen är uppbyggd utifrån makt och kontroll och att man varit en del av allt detta. Man inser att man levt i ett system som inte varit humant på något sätt utan skapat konflikter, oro och rädsla och vill inte längre delta i det.

 

Från ett medvetet val startar en process där vi går mot en mer kristalliserad form som kan hålla en högre frekvens och på samma gång högre medvetande. Beroende på vår vilja och önskan i att släppa begränsningar, beteenden, föreställningar vi tidigare haft styr detta hur fort denna process ska gå. 

 

Vi ändrar form, vi transformeras och det sker på alla plan. Hela vårt system uppgraderas. Gamla program ska bytas ut mot nya. Vi går emot balans och våra hjärnor (mentala jag) påverkas.

Vår slumrande högra hjärnhalva vaknar upp och aktiveras.

Vårt nervsystem, vårt hormonsystem, vårt skelett, vårt blod, våra organ, våra muskler, leder, ligament, kotor osv påverkas i denna transformation.

Alla våra celler förändrar struktur vilket bidrar till att vårt DNA vaknar upp igen och aktiveras.

 

Vi blir påverkade på alla plan och inte minst emotionellt där all smärta vi hållit inom oss kommer upp till ytan för att bli sett och omfamnat för att slutligen frigöras.

 

Hur svår eller enkel denna process blir styrs av vår villighet eller motstånd. Vår nyfkenhet på vilka vi egentligen är. vilka våra sana Jag är driver oss vidare i denna process. Vårt ego vill gärna styra, veta och ha kontroll. Vår förmåga att kunna släppa kontrollen och lita på att universums intelligens är betydligt större än vår mänskliga sådan. Vår förmåga att kunna ta emot, våga ta emot vilket har med det feminina att göra som vi lidit så stor brist av. Det handlar om att lämna allt som handlar om dualitet och separation inom oss.

Det handlar om att gå emot balans igen. Balansen mellan det feminina, maskulina och också vårt inre barn.

Den heliga treeningheten, Tri-Veca medvetande, och att våga möta smärtan som ligger i denna separation.

 

 

För att kunna hitta vårt ljus behöver vi våga möta vårt mörker

 

​Allteftersom vi släpper densitet i våra kroppar kan mer ljus, högre frekvenser, mer av vårt sanna jag ta plats inom oss. Ett nytt jag föds för varje gång vi gör detta. Det sker på samma sätt som allt annat, i cykler av kontraktion/expansion. Som ett andetag, inåt och utåt. Ju djupare inåt vi når desto mer kan vi expandera utåt och plocka in ett högre medvetande Jag i oss. Lager efter lager skalar vi av det som inte hör till våra sanna Jag och som vi är villiga att titta på. Smärtan behöver bli sedd och omfamnad utan dömande.

Om vi vill expandera behöver vi ge detta det erkännande det aldrig fått av oss.

Det går inte att gömma undan det längre. Det går inte att lägga skulden på någon annan för det och det går inte att lägga över ansvaret på att någon/något ska fixa det förutom vi själva. Vi måste ut med skiten så att säga.

Vi kan inte föda ett nytt jag med det gamla kvar inom oss. Vi måste städa rent först.

 

Att utvecklas handlar om att våga förändras. Att våga möta förändringar och förändrade föreställningar. När vi förändras inom oss kommer detta också påverka vår omgivning runt oss. Vi kan behöva förändra hela våra liv, förändra umgänge, lämna relationer, jobb o.s.v. Vårt ego vill inte ha förändringar. Det vill ha det som det alltid varit.

Det vill välja det bekväma/enkla, det det är vant vid. På detta sätt kan en konflikt uppstå inom oss som försvårar processen.

Vi kan tro att genom att följa våra hjärtan så kommer vi att bli straffade, övergivna, utblottade och ensamma, men det är tvärtom. Vi kommer få allt stöd vi kan önska oss.

Vi följer Universums lagar om enhet och villkorslös kärlek istället för de mänskliga sådana skapade utifrån dualitet/rädsla och separation.

Vi kanske inte får stödet från det systemet men däremot från Universum.


Går du igenom ett kundalini uppvaknande?

Läs mer om detta här