Ascension info
trueu

SKIFTE I MEDVETANDE


OCH DIMENSIONER


SKIFTE I MEDVETANDE & DIMENSIONER


 

Vi är mitt i ett stort skifte här på vår jord. Ett skifte i medvetande vilket betyder ett helt nytt sätt att leva på. Vi går emot att leva i enhet istället för separation/dualitet. Vi är här för och har fått har fått möjligheten att ställa allt tillrätta som varit kaos och i obalans. 

Ingen kommer ge detta åt oss.

Världen kommer inte bara "fixa" till sig.

Vi är alla här alla här för att ta vår del av ansvar för det.

 

För att kunna uppnå ett högre medvetande behöver vi komma till insikt om att 

den yttre världen är endast en reflektion och spegling av vad vårt inre skapat, antingen det gäller på personlig nivå eller kollektiv sådan. 

Vår verklighet hänger ihop med vår medvetenhet.

Vår medvetenhet med vår frekvens.

Vår frekvens hänger ihop med hur integrerad vårt Högre Jag är i vår fysiska kropp. 

Vårt Högre Jag kan inte integreras med oss i fysisk form när vi håller begränsade föreställningar, värderingar och tankeformer om oss själva.

Vårt Högre Jag kan inte integreras inom oss när vi håller undantryckta känslor inom oss.

Vårt Högre Jag har inga begräsningar. Vårt högre Jag håller ingen skuld och skam. 

 

Vi har länge levt i tron på att vår trygghet ligger i händerna på andra.

Vi har lagt vår hälsa i händerna på andra. Vi har trott att vi är det andra säger att vi är.

Vi har trott att vi vet allt genom att tänka och lära av andra som vet mer, men som lärt oss att det finns villkor och krav för att bli älskad och få det vi önskar. Vi har sökt tryggheten i våra förövare. I ett system som håller oss fångna i beroende av det. Vi har inte förstått att vi har levt avskilda från våra Gudomliga rättigheter och att leva i tillit till oss själva. Vi har trott på vår skyldighet att tjäna ett system som förgör allt som är naturligt och är enligt vår natur. 

Vi har trott på ett system som grundar sig på rädsla, maktmissbruk och separation.

Det är dags att göra oss fria från detta och skapa en ny verklighet byggt på kärlek, gemenskap och vördnad för vår Moder Jord.

​Vi är här för att minnas och förstå vår egen potential och alla våra gömda och glömda gåvor och talanger så att vi kan leva våra liv i den fulla förståelsen av vad detta innebär och vilken vår uppgift är här på jorden.

Vi är här för att skapa himmelriket på jorden. Vi är alla medskapare av denna nya Jord och ju fortare vi inser detta desto fortare kan det manifesteras.

Vi är alla här för att bistå vår Moder Jord och allt liv och fullt kapabla i att göra detta tillsammans om vi kommer ihåg vilka vi är.

Våra själar har denna djupa önskan och längtan efter att få smälta samman med våra mänskliga Jag och att vi ska släppa allt som står i vägen för detta.

 

Vi är alla mästare i våra liv så låt oss manifestera allt det goda i livet så att vi kan uppnå strålande hälsa, överflöd av allt gott och evig frid inom oss och utanför oss.

 

 

 

LOREM IPSUM


Lorem ipsum consteur condimentum aenean lorem gravida sit morbi venenatis mi magna interdum

orci risus nec justo id felis porta congue commodo et maecenas congue egestas.

Mia Engevik Trueu.nu Den andliga processen

DEN ANDLIGA PROCESSEN

Uppvaknandet

Vår Ljuskropp

Processen startar

För att möta ljuset behöver vi möta mörkret

Mia Engevik Trueu.nu Energi & Chakrasystem

ENERGI & CHAKRA SYSTEM

Vårt energisystem

 

Medvetande kopplat till Chakran

Våra kotor och olika kroppar

Mia Engevik Trueu:nu Ascension symptom

ASCENSION SYMPTOM

Andligt uppvaknande och Ascension

Vilka symtom kan vi erfara när vi går igenom vår andliga process och ascension?

MIA ENGEVIK


Coach Mentor Guide 


Föreläsare


 

 

Aktuellt


 

Lrem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas.

Sept 22, 2016

 

Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas.

Sept 22, 2016

Kontakt


 

 

Email: miaengevik@trueu.nu

Phone : 073 61 51 074