Från Offer till ORAKEL
trueu

FRÅN OFFER

TILL

ORAKEL

 

DIN INRE VISDOM

Målning - Mia Engevik

Transformerande läsning

 

Från Offer till Orakel

 

Genom denna bok vill jag hjälpa dig att minnas allt du är så att du kan bli en medveten skapare av ditt liv.

 

Jag har aldrig hittat svaren jag sökt genom den information som funnits tillgänglig. Det som fattats för mig är en helhet.

Jag började istället ställa frågor direkt till Universum och svaren kom.

Jag fick förståelsen av hur allt hänger ihop.

Hur jag som individ hänger ihop med allt, från minsta lilla atom till universums storhet.

Allt har en rytm, ett andetag och vi är en del av detta.

Om vi inte lever i förenlighet med denna rytm skapar vi obalans i våra liv vilket gör att vi lever våra liv i en ständig kamp istället för flöde och enkelhet.

Utan vetskap om detta leder detta till att vi sakta men säkert vissnar (åldras) och dör.

Genom vetskapen om hur Universum fungerar och vi som en del av det får vi en helt annan möjlighet i att leva våra liv som medvetna skapare istället för omedvetna sådana, för skapare är vi oavsett.

Jag var inte drabbad av min olycka, jag var i min omedvetenhet skaparen av denna. Jag var inte ett offer i en värld av orättvisor. Jag var medskaparen till det.

Insikten i detta medförde också att jag fick förståelsen om vilket ansvar jag som individ hade.

Min olycka bidrog till olyckan i världen och på samma gång, min lycka till lyckan i världen.

Detta i sin tur gav insikten i allas vårt ansvar i detta och svårigheterna när vi inte har medvetenheten om det.

Resan började med att finna det jag sökte och att förstå vad som stod i vägen för detta och jag insåg att jag letat utanför mig själv och att det enda stället jag kunde finna detta var inom mig. 

Den relation jag hade till mig själv speglades i mina yttre relationer. 

Genom förståelsen av hur detta fungerar kan vi på ett mer medvetet sätt leva våra liv mer kärleksfullt och på samma gång vara med och skapa en värld av kärlek.

Vi är levande orakel, vi har bara glömt. 

Om vi har förståelsen om hur energi fungerar kan vi uppnå optimal hälsa oavsett ålder och skapa liv som ger glädje. 

Vi kan börja observera oss själva, vår omgivning och vår värld med medkänsla och förståelse. 

Egentligen är allt väldigt enkelt, men vi komplicerar det och det är tillbaka till enkelheten, vår natur jag vill leda er i denna bok. 

INNEHÅLL

Skiftet ~ Från en veklighet till en annan

 

Dualitet/Enhet                                

 

Feminint/maskulint 

 

Våra fyra kroppar

 

Elementen

 

Vikten av balans

 

Värderingar/normer

 

Vårt energisystem  

 

Födseln in i skuld och skam

 

Micro/macro

 

 

Universella lagar/mänskliga lagar

 

Vår Sexualitet

 

Jordning/jordenergi

 

Nivåer av medvetande

 

Falska Gudar

 

Makt/kontroll

 

Våra gudomliga rättigheter

 

Skuld/skam/värdighet

 

Bakomliggande agendor

 

Vår sexualitet

 

 

 

Mia Engevik Trueu.nu Från offer till Orakel

Beställ ditt exemplar

150 A4 sidor läsning

Nedladdningsbar Pdf

 

Pris: 200 kr

 

Kontakta mig så får du en länk till sidan där materialet finns

 

Trygghet/förtryck

 

Spelet med energier/givare/tagare

 

Vårt arv

 

Offer/förövare

 

Dömande

 

Egot

 

Vårt inre barn

 

 

Mia Engevik trueu.nu

Mia Engevik

 

Aktuellt

 

Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas.

 

Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas.

Kontakt

 

Email: miaengevik@trueu.nu

Phone : 073 61 51 074


Facebook