Från Offer till ORAKEL
trueu

Från OFFER till ORAKEL

DIN INRE VISDOM

EN BOK FÖR DIG SOM VILL TA KONTROLLEN ÖVER DITT LIV och din hälsa


- och leva det på dina villkor i samklang med din sanna natur och universums sådan

 

Från Offer till Orakel

 

Genom denna bok vill jag hjälpa dig att minnas allt du är så att du kan bli en medveten skapare av ditt liv.

 

Jag har aldrig hittat svaren jag sökt genom den information som funnits tillgänglig. Det som fattats för mig är en helhet.

Jag började istället ställa frågor direkt till Universum och svaren kom.

Jag fick förståelsen av hur allt hänger ihop.

Hur jag som individ hänger ihop med allt, från minsta lilla atom till universums storhet.

Allt har en rytm, ett andetag och vi är en del av detta.

Om vi inte lever i förenlighet med denna rytm skapar vi obalans i våra liv vilket gör att vi lever våra liv i en ständig kamp,

istället för flöde och enkelhet.

Utan vetskap om detta leder detta till att vi sakta men säkert vissnar (åldras) och dör.

Genom vetskapen om hur Universum fungerar och vi som en del av det får vi en helt annan möjlighet i att leva våra liv som medvetna skapare istället för omedvetna sådana, för skapare är vi oavsett.

Jag var inte drabbad av min olycka, jag var i min omedvetenhet skaparen av denna.

Jag var inte ett offer i en värld av orättvisor.

Jag var medskaparen till det.

I min omedvetenhet hade jag låtit andra styra mitt liv istället för jag själv.

I min omedvetenhet hade jag tillåtit andra ta min oskuldsfullhet och min energi.

Jag var inget offer. Jag var inte mindre värd. Jag var bara omedveten om mina fria val och min egen värdighet. 

Insikten om detta förändrade min syn på mig själv som hjälplös och förmindre.

Jag skapade själv min verklighet utifrån mitt eget självvärde. 

Insikten i detta medförde också att jag fick förståelsen om vilket ansvar jag som individ hade.

Min olycka bidrog till olyckan i världen och på samma gång, min lycka till lyckan i världen.

Detta i sin tur gav insikten i allas vårt ansvar i detta och svårigheterna när vi inte har medvetenheten om det.

Resan började med att finna det jag sökte och att förstå vad som stod i vägen för detta och jag insåg att jag letat utanför mig själv och att det enda stället jag kunde finna detta var inom mig. 

Den relation jag hade till mig själv speglades i mina yttre relationer. 

Genom förståelsen av hur detta fungerar kan vi på ett mer medvetet sätt leva våra liv mer kärleksfullt och på samma gång vara med och skapa en värld av kärlek. Vi är alla här som lärare och elever på samma gång. Ingenting sker utan en mening.

Allt sker för att vi ska utvecklas och lära oss mer om oss själva och som en del av allt annat.

Vi är levande orakel, vi har bara glömt. 

Om vi har förståelsen om hur energi fungerar kan vi uppnå optimal hälsa oavsett ålder och skapa liv som ger glädje. 

Vi kan börja observera oss själva, vår omgivning och vår värld med medkänsla och förståelse. 

Egentligen är allt väldigt enkelt, men vi komplicerar det och det är tillbaka till enkelheten, vår natur jag vill leda er i denna bok. 

Jag hoppas att denna läsning kommer att hjälpa dig i livet att leva det mer fullkomligt, ärligt och sant mot dig själv.

Jag hoppas det ska ge dig svaren du redan har djupt inom dig men som du inte varit medveten om att du har.

Jag hoppas det får dig att leva ditt liv som din själ och högre Jag önskar dig och att du hittar modet inom dig att välja din egen väg även om det kan storma och blåsa runtomkring dig.

Texten kommer att betyda olika saker för dig beroende var i ditt liv du befinner dig.

På det sättet är texten levande och du återkomma gång på gång till denna text och alltid uppfatta den på ett nytt sätt.


Mia

Beställ ditt exemplar!

Via Amazon genom att klicka på bilden.

Eller kontakta Mia så skickar hon ditt ex via post.


Kostnad via Amazon är 150 kr + frakt

Kostnad vid beställning av Mia

180 kr + porto

(Boken finns även till försäljning på Studio Bliss i Varberg och även Regnbågens Böcker och Smycken i Haga Göteborg.

Priset är då 180 kr.)