Lightweaving
trueu

LIGHT - WEAVING

LIGHT-WEAVING

 

Light weaving är en form av light language som kanaliseras genom rörelse istället för verbalt. Det är ett sätt att förmedla och överföra energi och koder som uttrycker sig i vissa rörelseformationer via händer och kropp. Det är inte jag själv som styr detta utan tvärtom utan tvärtom. Jag är bara en kanal för energin som vill komma genom mig. 

Min upplevelse av det hela är att jag går in i en drömvärld och från den världen tar med trådar in i denna värld och på så sätt skapar en ny verklighet som tar form genom den intention jag har. För mig har det att göra med att läka den obalans vi har på vår jord och i att assistera Moder Jord och blansen mellan det feminina och maskulina. 

 

Jag för i mitt agerande tillsammans med kropp, själ och ande trådar av ljus som tillsammans bildar ett nät som skapar en form av denna nya verklighet som stödjer allt liv.


Det kan användas på många olika sätt och i olika arenor.

Exempelvis tillsammans med artister som vill att deras budskap ska bli mer kraftfullt, i live föreställningar, videos, festivaler, events, konserter, ceremonier och alla sammankomster vars intresse ligger i att föra denna värld in i en högre frekvens och medvetande och i att hjälpa Moder Jord själv.

Det kan också användas i att transformera något i intresse av allas högsta bästa och i förenlighet med Lagen om Enhet, "the Law of ONE".

 

Om detta låter intressant så kontakta mig gärna. 

Välkomna att besöka min Youtube kanal

för mer Light language och Light weaving

Mia Engevik trueu.nu

Senaste inläggen


JAG ÄR

En invokations meditation för att få dig minnas ditt Sanna Jag


Why Healers don´t heal you

and many healers have the biggest ego


Vi är här för att minnas vilka vi är

Lyssna på senaste vlogginlägget


What do you Believe?

Our beliefs create our reality


To Love ourselves are crucial

Not just for our own survival but for the whole planet


Kontakt

 

Email: miaengevik@trueu.nu

Phone : 073 61 51 074


Facebook