Lightweaving
trueu

LIGHT - WEAVING


LIGHT-WEAVING


 

Light weaving är ett sätt att styra energi från sitt inre och ut genom kroppen. Kroppen och rörelserna skapar och styr energin dit den behöver nå. För mig är det ett sätt att gå in i en drömvärld och från den världen ta med trådar in i denna världen och på så sätt skapa en ny verklighet som tar form genom den intention jag har med den.

 

För mig har det att göra med att hela denna värld och att assistera i healingen av Moder Jord och i att allt ska komma i balans.

Att skapa en verkligen som tar form där medvetenheten om vikten av att leva i enlighet och överensstämmelse med naturen, allt liv och de Universella lagarna om enhet/balans/kärlek. 

 

Jag för i mitt agerande tillsammans med kropp, själ och ande trådar av ljus som tillsammans bildar ett nät som skapar en form av denna nya verklighet som stödjer allt liv.

Det kan vara Jorden, en nation, en person, en situation t.ex.

Detta är ett underbart sätt att använda dansen inte bara för mig själv utan också för andra.

 

Det kan användas på många olika sätt och i olika arenor. Exempelvis tillsammans med artister som vill att deras budskap ska bli mer kraftfullt, i live föreställningar, videos, festivaler, events, konserter, ceremonier och alla sammankomster vars intresse ligger i att föra denna värld in i en högre frekvens och medvetande och i att hjälpa Moder Jord själv. Det kan också användas i att transformera något i intresse av allas högsta bästa och i förenlighet med Lagen om Enhet, "the Law of ONE".

 

OM detta låter intressant så kontakta mig gärna. 

MIA ENGEVIK


Coach Mentor Guide 


Föreläsare


 

 

Aktuellt


 

Lrem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas.

Sept 22, 2016

 

Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas.

Sept 22, 2016

Kontakt


 

 

Email: miaengevik@trueu.nu

Phone : 073 61 51 074