Vlogg
trueu

True U - VLOGG

The True U Youtube Channel

Mia Engevik

VÄLKOMMEN TILL THE TRUE U-VLOGG

 

Denna kanal finns till för dig som går igenom ett andligt uppvaknande.

Den finns till för att ge dig råd, stöttning och support på din väg genom denna process.

På vår resa går vi igenom en transformation på alla plan av vår existens som påverkar oss på alla sätt och vi kan känna oss väldigt ensamma och förvirrade.

Du kommer få en inblick och förståelse av en annan dimension av dig själv och också högre syfte. Inte bara på individ nivå utan även kollektivt för mänskligheten och vår jord.

 

Genom min egen erfarenhet av denna process som tagit mig många år att gå igenom vill jag nu finnas till för dig med förhoppning om att kunna göra den så enkel och smidig som möjligt.

Jag vill hjälpa dig genom fallgroparna och utmaningarna vi ställs för i livet.

Jag vill ge dig en förståelse om vad som händer med dig och varför det gör det.

Det är viktigt att förstå att vi inte kan nå ljuset utan att möta mörkret.

Vi måste bli vän med våra demoner och våga möta alla våra djupaste rädslor, tvivel, trauman, sorger och smärtor vi bär på. Först då kan vi bli fria från dessa.

Vi måste ge oss själva vår största medkänsla, kärlek och support på denna resa och jag finns här som ett stöd på vägen.

 

Med största medkänsla och kärlek till dig på din resa!

 

Mia

Läk Ditt inre Barn ~ Bli fri från dina rädslor


Detta är en meditation för att hjälpa dig minnas dig själv i din oskuldsfullhet igen. Den hjälper dig att minnas dig själv som det barn du en gång var och det ljus du bär inom dig som andra försökt släcka.

Den hjälper dig bli fri från rädslor du bär på som du inte längre behöver bära.

Denna meditation är till dig som känner dig ensam. övergiven, sviken och missförstådd.

Till dig som känner dig ouppskattad och osedd.

Till dig som behöver känna dig älskad och hållen i en famn av villkorslös kärlek för den du är.

En invokations meditation för att minnas sig själv som sitt Sanna Jag


Hur vi kommunicerar med oss själva styr vårt varande. Att alltid kommunicera på ett kärleksfullt sätt i medkänsla med oss själva är essentiellt för att kunna leva våra liv i vår fulla blom som våra Sanna Jag. Vi är ofta inte medvetna om hur ofta vi gör det motsatta men om vi börjar bli medvetna om det kan vi istället ändra dessa tankar och repetitiva destruktiva mönster vi har att istället bli närande och upplyftande sådana för oss.

Vi är här för att minnas vilka vi är


Hur kan vi leva våra liv utan oro och stress?

Hur kan vi leva i harmoni och överflöd?

Att leva i harmoni med oss själva och Universum

Att leva våra liv för vår egen skull


Vad ascension processen innebär och vika utmaningar vi ställs inför. Vi förändras men vår omgivning vill att vi ska vara de vi alltid varit.

Att våga leva sitt liv för sin egen skull och inte för andras.

Att kunna säga nej utan att känna skuld.

Att våga gå sin egen väg även om ingen annan följer den. .

Vi är inte designade för att åldras


Vi lever i en kollektiv hypnos. Vi är de vi tror vi är.

I vilken utsträckning tror du på att du är det andra säger att du är.

Hur vi kommunicerar med våra kroppar styr vår celldelning.

Vi är inte smärtan vi bär på i våra kroppar.

Nyckeln till Frihet ~ Att ha makten över sitt eget liv

Vill du ha kommandot över ditt eget liv?

Du håller nyckeln till frihet i ditt liv.

Att ta beslut utifrån vår egen suveränitet och auktoritet i vetskap om att det är vi som har kommandot och mandatet att bestämma över oss själva.

Ingen annan!

Nyckeln till hälsa  ~ Du är bossen över din egen kropp

Leva i sin sanna natur.

Att se sjukdomar som ett friskhetstecken.

Det sjuka belöningssystemet.

Att ha kroppar som är vitaliserande istället för söndervittrande.

Vi äger våra kroppar. Vi har inte fått dom tilldelade i ett lotteri.

Att ta emot utan skuld och att ge utan krav


Att börja leva våra liv för egen skull och inte för någon annans kan röra om i grytan.

Att inte vara styrd i våra liv av någon/något annat än oss själva kan få de som tidigare hade denna makt över oss att bli frustrerade. Att vara beredda på att inte alltid vara populära och omtyckta och att lära oss att älska oss själva oavsett om någon annan gör det eller ej.

Att ge utrymme i livet för att ta emot

Att växa gör ont ~ Ett nytt Jag födsAtt möta vår smärta och våra rädslor för att bli fria från dessa så att en ny version av oss själv kan födas till liv.

Det feminina vill komma i balans med den maskulina sidan av oss som vi har gett för stort utrymme att styra oss.

Att leva med vår natur istället för emot de


Att förstå och ha tillit till Ascension processen 

Att gå in i det okända.

Att leva i balans i en obalanserad värld.

Att känna in istället för att tänka.

Divine Union ~ A message about Love

 

 

Text: Excerpt from my book "Från offer till orakel", and translated into english

Dance ("Lightweaving"), voice, script, film and editing ~ Mia Engevik ~ TrueU.nu

KARMA ~ Vägen tillbaka till vår oskuld


 

Detta ger karma en lite ny vinkling. Varför känner vissa enormt med skuld och andra ingen? Kan vi se på skuld utan skuld? Att livnära sig på andras oskuld- vem anser sig vara skyldig att bära skulden? Att bli medveten om att det är ett spel om energi.

Varför ser vi så mycket kaos i vår värld just nu? När vi får en förståelse av hur energi fungerar får vi ett nytt perspektiv på saker och på det sättet makt. Inte makt över andra men över våra liv. Till att stå i vår egen energi utan att ge bort den. 

Jag kände en gång ett barn

 

"Jag kände en gång ett barn" är en berättelse om ett Barn och på samma gång en bön för alla våra barn på den här jorden.

Det är än bön till alla föräldrar och en tröst till alla som känner detta barn.

Vi har alla en gång varit detta barn och behöver ge det all villkorlös kärlek det aldrig fått för att bli hela.

 

Mia Engevik trueu.nu

Senaste inläggen


JAG ÄR

En invokations meditation för att få dig minnas ditt Sanna Jag


Why Healers don´t heal you

and many healers have the biggest ego


Vi är här för att minnas vilka vi är

Lyssna på senaste vlogginlägget


What do you Believe?

Our beliefs create our reality


To Love ourselves are crucial

Not just for our own survival but for the whole planet


Kontakt

 

Email: miaengevik@trueu.nu

Phone : 073 61 51 074


Facebook